×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Fókuszterületi innovációs projektek támogatása

A tavasszal elfogadott Neumann János program keretében társadalmi egyeztetésre bocsátották a Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázatot, amely a kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket támogatja majd. A pályázat várhatóan szeptemberben startol.

Lovász-Koszta Erika, 2023. augusztus 22.

A 35 milliárd forint keretösszegű pályázat célja a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia és szolgáltatás fejlesztése révén. A pályázaton támogatási kérelmet önállóan kis- és középvállalkozások nyújthatnak be, de konzorcium formában is lesz lehetőség támogatásért folyamodni.

Kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység lesz támogatható önállóan, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

További, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

  • Alkalmazott (ipari) kutatás;
  • Eszközbeszerzés (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése);
  • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek.

A következő területekről érkező projektek kerülnek fókuszba: 

  • Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása
  • A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
  • A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása
  • Egyéb támogatható tevékenységek

 

A támogatás várható mértéke: minimum 400 millió, maximum 800 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap.

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása pályázat feltételei

  • A vállalkozás utolsó lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 15 főnél.
  • Az igényelt támogatás nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevételének két és félszeresét.
  • A vállalkozás által az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át.

 

Támogatási kérelmet csak úgy lehet benyújtani majd, ha a pályázó rendelkezik az NKFI Hivatal által kiállított szakmai támogató véleménnyel.

Minden pályázó esetén elvárás, hogy legalább 2023.01.01. napjától minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval rendelkezzenek. Ezeknek a munkavállalóknak a projekt megvalósításában is részt kell venniük.

A kérelmek benyújtásának határideje: 
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2023. szeptember 15-től legkésőbb 2023. szeptember 29-ig.
A támogatási kérelmek benyújtása a kitöltő program élesítésétől legkésőbb 2023. december 22-ig.