×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).

Erdészet pályázat 2017-2019

4 milliárdos kerettel startol a pályázat, akár traktorra is.

Lovász-Koszta Erika, 2017. február 6.

 Támogatást igényelhetnek erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók és termelők. 

A támogatás 50%-os, maximálisan igényelhető összeg: 100 M FT.

Kik pályázhatnak?

1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók (továbbiakban: erdőgazdálkodók),
aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),
ba) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
bb) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki.
c) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X.21.) FVM rendelet 17.§ és a 21.§ alapján nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelő mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások (továbbiakban: erdészeti szaporítóanyag termelő vállalkozás),
ca) amelyek egyben nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók; és
cb) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti csemetetermesztést folytattak, és
cc) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból illetve erdészeti szaporítóanyag termelésből (TEAOR 2) származó éves nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki;
cd) erdészeti szaporítóanyag termelő vállalkozások jelen felhívás 4. számú mellékletében szereplő I.A. Fatermesztési gépek, valamint az I.B. Fahasználati gépek 3. a) IV, és b) V, géptípus-csoportokra adhatnak be támogatási kérelmet.

2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
bb) amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és
bc) a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
aa) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
ab) amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
ba) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2.5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és
bb) amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

Mire lehet pályázni?

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Traktorok beszerzése

a) 100 kW teljesítményig akkor támogatható, ha
aa) a támogatást igénylő - a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján - legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
ab) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 1500 m3, vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 50 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet, vagy
ac) a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében évente legalább 3 ha-on erdészeti csemetetermesztést folytatott.

b) 140 kW teljesítményig akkor támogatható, ha
ba) a támogatást igénylő - a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján – legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
bb) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 4000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 200 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

c) kW teljesítménykorlát nélkül akkor támogatható, ha
ca) a támogatást igénylő - a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján - legalább 500 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
cb) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 8000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 500 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 MFt.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Előleg igénylése

A maximális előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Kötelező vállalások

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:
Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

A támogatást igénylő fejlesztéssel érintett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén, egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely vállalását (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg) legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül teljesíteni kell.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztéseket a projekt pénzügyi befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3. - 2019. május 3. között van lehetőség.

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások VP5-8.6.1-17