×

Hibaüzenet

Warning: Invalid argument supplied for foreach() element_children() függvényben (/materal/includes/common.inc 6594 sor).

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Miért érdemes vállalkozásának vállalkozásfejlesztési hitelt igényelni?

Geldmárk András, 2012. március 7.

Miért érdemes vállalkozásának vállalkozásfejlesztési hitelt igényelni?

Rendkívül kedvező, EURIBOR bázisú hitelkamattal, árfolyamkockázat nélkül juthat éven túli, forint beruházási hitelhez.
Előrehozhatja és megvalósíthatja a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseit. Erősítheti vállalkozása piaci pozícióját, versenyképességét.

Kik kaphatják a hitelt?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhelyű mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), továbbá amelyek

 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nem állnak csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás, vagy végrehajtási eljárás alatt;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk, kivéve, ha az adóhatóság számukra fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett;
 • a hitelkérelem benyújtásának időpontjában nincs hitelszerződésből, vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozásuk;
 • a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek;
 • az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatását visszafizették, a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási
  eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeiket teljesítették;
 • nem a szénágazatban tevékenykednek;
 • nem a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykednek;
 • fő tevékenységük nem fegyver-, lőszergyártás (TEÁOR 2003 29.60, TEÁOR 2008 25.40,30.40), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 2003 92.71, TEÁOR 2008 92,00), pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 2003 65-67, TEÁOR 2008 64-66).

A hitelprogramban kezdő vállalkozások is részt vehetnek.

Milyen célra használható fel a hitel?

 • tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, előállításához,
 • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel például az alábbi hitelcélokhoz igényelhető: általános beruházási célok, környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok, innovációs beruházási, kulturális tevékenységhez kapcsolódó beruházási célok, nemzetköziesedést elősegítő beruházási célok, humán-egészségügyi ellátást szolgáló beruházási célra

A hitelprogram keretében megkezdett beruházás csak „de minimis” támogatási kategória esetén finanszírozható.

Mekkora a felvehető hitelösszeg?

Minimum 5 millió forint, maximum 3 milliárd forint, „Forrás” áthidaló tőkehitel esetén legfeljebb 800 millió forint.

Mekkora mértékű saját erőre van szükség?

De minimis támogatási kategória esetén legalább 10%, csoportmentességi kategória esetén legalább 25%.

Milyen hitelkamattal és díjakkal kell számolni a hitelfelvételkor?

Kamat: 3 havi EURIBOR + RKV* + legfeljebb 3%/év kamatfelár, mely a hiteligénylő minősítésétől függően kerül megállapításra a Bank által.
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Folyósítási jutalék: Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra.
Módosítási díj: A Bank aktuális kondíciós listája szerint.
Projektvizsgálati díj: Egyszeri díjként, a finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,25%/év.
Előtörlesztési díj:A Bank aktuális kondíciós listája szerint.
*Az RKV az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó, a 2010. március 1. után benyújtott refinanszírozási kölcsönkérelmek vonatkozásában 2010 évre vonatkozóan 2%/év, 2011. évre vonatkozóan 2,2 %/év. A következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozzá nyilvánosságra az MFB Zrt. a kamatfelár mértéket.

Milyen futamidőre igényelhető?

A hitel éven túli, de legfeljebb 15 évre igényelhető („Forrás” áthidaló tőkehitel esetében max. 8 év lehet a futamidő).
A rendelkezésre tartási időszak a szerződés kötéstől számítva 2 év lehet.

Hogyan kell a hitelt törleszteni, kamatot fizetni?

A törlesztés mentes időszak, az ún. türelmi idő a szerződéskötéstől számítva legfeljebb 2 év („Forrás” áthidaló tőkehitel esetében min. 5 év, max. 7 év) lehet. A kamatfizetés naptári negyedévente, a tőketörlesztés a türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben esedékes.

Milyen biztosítékok szükségesek a hitelhez?

Bármilyen szokásos bankári biztosíték elfogadható a hitel mögé. Továbbá lehetőség van a az EIF CIP garancia, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., valamint az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásának igénybevételére is.

Állami támogatásnak minősül a hitel?

A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású hitelnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.