×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Növekedési Hitelprogram II.

2014. december 31-ig elérhető vállalkozások számára a 2,5%-os THM-mel elindított gazdaságélénkítő hitelprogram.

Geldmárk András, 2013. december 8.

2014. december 31-ig elérhető vállalkozások számára a 2,5%-os THM-mel elindított gazdaságélénkítő hitelprogram.

Az MNB által a kereskedelmi bankok rendelkezésére bocsátott hitel célja, hogy ösztönözze új projektek, beruházások elindítását, hogy a kis- és középvállalkozások hitelein belül csökkentse a devizahitelek arányát, ezzel a vállalkozások árfolyam kitettségét és kiszámíthatóbbá tegye gazdálkodásukat.

Érdemes elmélyedni a program részleteiben, mivel számos új és számos korábbi feltételnek is eleget kell tenni.

6 feltétel, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy egy vállalkozás kedvezményes hitelhez jusson:

1. Meg kell felelnie az MNB által a vállalkozás méretére, illetve tulajdonosi körére vonatkozó előírásainak.
2. Teljesítenie kell az MNB által a programban meghatározott, és szigorított hitelcélokat.
3. Át kell esnie a banki hitelbírálati folyamaton, ami a vállalkozás gazdálkodásában rejlő
kockázatokat méri fel.
4. Vállalnia kell a pontos törlesztést a teljes futamidő alatt.
5. Igazolnia kell a hitelcélnak megfelelő felhasználást.
6. Fel kell készülnie arra, hogy a bank és az MNB is ellenőrzi a hitel felhasználását, és amennyiben az eltér a program céljától, büntetést von maga után.

Melyik vállalkozás juthat hitelhez?

A program célja kifejezetten a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelhez való juttatása. Kkv-nak minősül az a vállalkozás, amely 250 főnél kevesebbet foglalkoztat, éves nettó árbevétele nem több mint 50 millió euró (kb. 15 milliárd forint), vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió euró (kb. 13 milliárd forint). Ezen kívül feltétel, hogy a vállalkozásban az állami, vagy önkormányzati tulajdon aránya ne haladja meg a 25%-ot.

Új feltétel, hogy a programba jelentkezők többségi tulajdonosi köre 2013. augusztus 31. után nem változhat. Azok a cégek, amelyeket ezen dátum után alapítottak, kiesnek a körből, kivéve az ingatlanfejlesztés céljából létrehozott projektcégeket.

Milyen hitelt lehet felvenni?

A Nemzeti Bank a Növekedési Hitelprogram (NHP) 2. fordulójában az új hitelek felvételére helyezi a hangsúlyt, éppen ezért megszabta, hogy a rendelkezésre álló 500 milliárd forintos keretnek mindössze 10%-át lehet deviza, vagy forint kölcsön kiváltására fordítani. Az MNB kedvezményes hitele a következő céloknak megfelelően igényelhető:  

• beruházásra: többek között gép, üzemi-üzleti felszerelés beszerzésére, vagy tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére

• forgóeszköz-finanszírozásra: így például készletek, vevői követelések finanszírozására

• EU támogatás előfinanszírozásra: vissza nem térítendő támogatásokhoz

• hasonló célokra korábban felvett hitel kiváltására

Újdonság az NHP-ban, hogy a beruházási hitel keretében a legalább 10%-ot meghaladó tulajdoni jogot jelentő részesedés elérésére is lehet hitelt felvenni, ami más vállalatok részbeni, vagy egészben történő felvásárlását, és ezzel akár piac, akár többlet kapacitás vásárlását is lehetővé teszi.

A program keretében forgóeszköz hitelként felhasznált folyószámlahitel kiváltható, de új folyószámlahitel nem adható. Azoknak a cégeknek, amelyeknek szabadon felhasználható forrásra van szükségük, nem tudják, vagy nem akarják a felhasználást számlával igazolni, illetve csak az igénybe vett összeg után szeretnének kamatot fizetni, más finanszírozási megoldást kell keresniük.

Amire biztosan nem lehet hitelt felvenni:

• lakóingatlan, vagy üdülő vétel, építés, bővítés, felújítás

• saját vállalkozásban végzett beruházás

• személygépkocsi (kivéve a személyszállítással foglalkozók)

• a vállalkozás tulajdonosaitól, kapcsolt vállalkozásoktól, illetve a vezető munkatársaktól történő vásárlások és követelések

• korábban saját forrásból megvásárolt és kifizetett eszközök utófinanszírozására

• átstrukturált, vagy 90 napon túl nem teljesítő hitel kiváltására

Mennyi hitelhez lehet jutni és milyen áron?

A felvehető hitel összegét az MNB nem szabta meg pontosan, egy keretet állított fel, amely szerint legalább 3 millió, és legfeljebb 3 milliárd forint igényelhető, de ez az NHP első és második szakaszára együttesen értendő:

• új forinthitel és forinthitel-kiváltás NHP 1-2 összesen max. 3 milliárd forint

• devizahitel kiváltás NHP 1-2 összesen max. 3 milliárd forint

• a partner és a kapcsolt vállalkozásokra együttesen kell érteni

• az összes banktól a program keretében felvett hitelt együttesen kell számolni

A hitelekre a bankok legfeljebb 2,5 százalékos kamatot számolhatnak fel, ami már tartalmazza az összes kapcsolódó díj- és jutaléktételt, valamint az esetlegesen igénybe vehető hitelgarancia költségeit is. Ez alól kivételt képeznek a hitellel kapcsolatos harmadik feles költségek, így például a közjegyzői díj, vagy az értékbecslés díja.

Mik a határidők?

A határidő az NHP 2-ben jóval hosszabb, mint az első körben megszabott 3 hónap volt, hiszen az MNB 2013. október 1. és 2014 december 31. közötti időszakra szabta meg a kedvezményes hitel rendelkezésre tartási idejét. Ez alatt a 15 hónap alatt kell a bankokkal szerződni és a hitelcélnak megfelelő folyósításra sort keríteni.

Mik a buktatók?

A hitelt igénylő vállalkozásnak a szigorú ellenőrzésre is fel kell készülni, ugyanis a kölcsöncélnak megfelelő felhasználást nemcsak a bank, de az MNB is ellenőrizheti. Ha bármelyikük a programtól eltérő felhasználásról szerez tudomást, akkor kötelesek a hitelt felmondani, és a vállalkozásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a hitelt visszafizetnie, ami még a jelenlegi alacsony, 3,6%-os alapkamat esetén is összesen 9,7%.