×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Gyorsulnak a közbeszerzések 2012-től

Az új közbeszerzési törvény szabályai jócskán leegyszerűsödtek 2012-től.

A változásokat a belügyminiszter a Magyar Közlöny 2012. évi 40. számában tette közzé.

Geldmárk András, 2012. április 11.

Az új közbeszerzési törvény szabályai jócskán leegyszerűsödtek 2012-től.

A változásokat a belügyminiszter a Magyar Közlöny 2012. évi 40. számában tette közzé.

Speciális közbeszerzést az alábbiakra lehet kiírni:
I. A közfoglalkoztatás ellátásához szükséges árubeszerzéshez kapcsolódó tárgyak:
1. mezõgazdasági és kertészeti termékek beszerzése,
2. mezõgazdasági, erdõgazdálkodási, építõipari gépbeszerzések,
3. kertészeti és mezõgazdasági gépek, eszközök, építõipari tárgyi eszközök,
4. személyszállító, építõipari termékszállító, mezõgazdasági terményszállító eszközök,
5. szem vagy szárított gyümölcs tisztítására, válogatására vagy osztályozására szolgáló gép,
6. kertészeti, mezõgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei,
7. üvegház,
8. beltéri és kültéri építõanyag szükségletek biztosítása,
9. kenõanyagok,
10. kivitelezéshez szükséges kisebb értékû szerszámok, gépek beszerzése, építõanyagok, építkezési anyagokhoz
kapcsolódó termékek,
11. munka- és védõruházat, egyéni védõeszközök és kiegészítõk,
12. ár- és belvíz elleni védekezésre történõ felkészülést biztosító, a védmûvek, mûtárgyak kialakításához,
karbantartásához szükséges eszközök, anyagok,
13. vízi létesítmények építéséhez, mezõgazdasági vízhasznosítást biztosító munkálatok elvégzéséhez szükséges
berendezések, eszközök, anyagok.
II. A közfoglalkoztatás ellátásához szükséges szolgáltatás beszerzéshez kapcsolódó tárgyak:
1. mezõgazdasági termeléssel és a termelés elõkészítésével kapcsolatos szolgáltatások,
2. egészségügyi szolgáltatás,
3. közfoglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenység ellátásához szükséges gépek, berendezések
kölcsönzése kezelõvel vagy kezelõ nélkül,
4. hulladéktárolás, újrafeldolgozási szolgáltatások,
5. építési beruházás körébe nem tartozó árokásási, tereprendezési munka,
6. szállítási szolgáltatások,
7. oktatási és képzési szolgáltatások,
8. felnõtt- és egyéb oktatási szolgáltatások,
9. örökségvédelmi, mûemléki érdekû építési kivitelezési munkával kapcsolatos szakmai szolgáltatások.
Az itt felsorolt eljárásokban az ajánlattételi határidő rövidre szabható, azonban 15 napnál kevesebb nem lehet.

forrás: Magyar Közlöny