×

Figyelmeztető üzenet

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Aktuális közbeszerzési munkák az elmúlt időszakból - 2024. január

Helyi közutak fejlesztése (Ramocsaháza-Laskod) - Szabolcs

Geldmárk András, 2024. január 24.

Helyi közutak fejlesztése (Ramocsaháza-Laskod) - Szabolcs
A tervezett mezőgazdasági út kezdő szelvénye Ramocsaháza külterületén a 4104 j. SzékelyBaktalórántháza összekötő út 6+867 km szelvényének bal oldalán az összekötő út szilárd burkolatához, végszelvénye az út korábban kiépített szilárd burkolatához csatlakozik, 2885,00 m szilárd burkolat és a csatlakozó földutakon 25,00 - 25,00 m hosszban sárrázó burkolat épül.
A mezőgazdasági út csapadékvíz-elvezetését az út szelvényezés szerinti jobb és bal oldalán meglévő
szikkasztóárkok biztosítják, melyeket fel kell újítani.

Útkategória: Mezőgazdasági Fő gyűjtő út
Környezeti körülmény: S (Síkvidéki, korlátozó tényezők nélküli terület)
Tervezési sebesség: 40 km/h
Forgalmi sávok száma: 2
Keresztszelvényi elrendezés:
Forgalmi sáv szélessége: 3.00 m
Padkaszélesség: 1.25 m és 1.25 m
Koronaszélesség: 8.50 m

Pályaszerkezet:
Folyópályán
- 4.0 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
- 30.0 cm FZKA (Trg=95 % - E2 min. 60 MN/m2)
- 20.0 cm Homokos kavics fagyvédő/javító réteg (E2 min. 40 MN/m2)
- tömörített altalaj (E2-20 Mpa)
Sárrázóknál:
- 30 cm FZKA - tömörített altalaj
Dátum: 2024/01/25


Gesztely iskola energetikai korszerűsítése
Összes nettó alapterülete 2682,46 m2
Az épület energetikai korszerűsítése valósul meg.
Főbb munkanemek:
Építészet: részletesen a csatolt tervdokumentáció és költségvetés alapján!
Része a külső lábazati - és homlokzati falazat utólagos hőszigetelése, a
padlástér hőszigetelése, tetőn 10 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése, illetve
homlokzatokon jelölt, régi fa szerkezetű nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelt üvegezésű
műanyag szerkezetű nyílászáróra, az OTSZ-ben előírt, felújítás mértékét érintő
beavatkozásokkal.
A korszerűsítési projekt része az akadálymentes megközelítés és épületbe való bejutás,
valamint egy akadálymentes mosdó + WC kialakítása.
Elektromos (Falazás és egyéb kőművesmunka, Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, Megújuló energiahasznosító berendezések)
Hő és füstelvezető vezérlő központ és tartozékai
Dátum: 2024/01/23


Nyílászárócsere Ózdon
Ajánlatkérő Ózd Város Önkormányzata a 3600 Ózd, Október 23. téren található ingatlanban tervezi 75 db homlokzati nyílászáró cseréjét a Műszaki tartalom szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladata (részletes feladatokat lásd: Műszaki tartalom):
- fém nyílászáró szerkezetek bontása 195,32 m2 felületen;
- 75 db nyíló-bukónyíló, 7 kamrás műanyag ablak (130X200 cm) beépítése, tömítéssel, hézagkitöltéssel;
- glettelés, két rétegben diszperziós festés 395,12 m2 felületen;
- szegélyek, párkány, könyöklő bontása (112,2 m);
- párkányok, könyöklők beépítése (93,6 m).
Dátum: 2024/01/24


VÍZI SZÍNPAD ÉS NÉZŐTÉR LÉTREHOZÁSA MÁLYIBAN
A tervezett beruházás a már megépült strandon belül található, a meglévő beton lépcső mellett készül, és a következő 2 részből áll:
1. víziszínpad: acél szerkezetű színpad 7,0 x 9,0 m befoglaló méretű, 2 db 7 m hosszú bejáró híddal, 6 db 6 mély cölöpön elhelyezve. A színpad hasznos felülete WPC burkolatú (70 m2). A horganyzott acélszerkezet súlya: 5125 kg.

2. gabion nézőtér: a lelátó 3 szinten kerül kialakításra a korábbi egyszerű lejtésű területen. A gabionfalak által teraszolt részen így 3 sor ülőfelület keletkezik. Az ülőfelületek és az előtte található lábtartó rész szintén WPC burkolatú (51 m2). A lépcsőtől indulnak a rézsűt tagoló gabion falak, előttük tipegő köveken (3,25 m2) lehet az ülőhelyeket megközelíteni. 4 db 3x3x3,5 m-es napvitorla biztosít árnyékolást falábakra rögzítve.
Dátum: 2024/01/26


Vértesacsai községháza épületenergetikai korszer.
Elvégzendő feladatok:
homlokzati hőszigetelés kiépítése 592,77 m2
homlokzati nyílászáró beépítése 32 db
kondenzációs kazán beépítése 1 db
napelemes rendszer kiépítése 1 db
akadálymentes vizesblokk kialakítása 1 db
akadálymentes parkoló kialakítása 1 db
opcionális tétel: hőszivattyú beépítése 1 db
A hőszigetelés kivitelezésekor csak rendszerben történő anyag felhasználás az elfogadott!
Dátum: 2024/01/30


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Nagykovácsi
1. Építőmesteri és szerelési munkák
Összesen a tetőszerkezet felújítása, hőszigetelés készítéssel, és tetőfedés cseréje 465 m2-en szükséges.
Összesen 26 db nyílászáró cseréje szükséges

2. Épületvillamosság, erősáram
3. Napelemes rendszer
Összesen 136 db napelem panellel készülő, három különálló napelem rendszert kell megtervezni és kiépíteni.

4. Gépészet - Fűtés és hűtés
Összesen 580 m2 hasznos alapterületű helységek fűtéséhez és hűtéséhez kell fűtő, hűtő klímarendszer kiépíteni (Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése).
Összesen 580 m2 hasznos alapterületű helységek szellőztetéséhez kell hővisszanyerős szellőztető rendszert kiépíteni.
Dátum: 2024/01/31


Vizsoly 09 hrsz külterületi út felújítása
Vizsoly-Hernádcéce közötti külterületi mezőgazdasági út felújítása
Hernádcéce település külterületén található Vizsoly 09. hrsz-ú külterületi, mezőgazdasági út felújítás és korszerűsítése.
Ezen útszakasz összekötő útként funkcionál Vizsoly és Hernádcéce között azáltal, hogy érintett útszakaszhoz a mezőgazdasági út elején és végén egy-egy szilárd burkolatú önkormányzati út csatlakozik Vizsoly és Hernádcéce belterületén.
A két település és a közöttük lévő földterületek ezen a mezőgazdasági földútról közelíthetőek meg. A kivitelezés során megvalósul ezen 1464 méter hosszú és 4,0 méter széles mezőgazdasági út aszfaltburkolása, mindkét oldalon 1,0 méteres padkával, továbbá sor kerül a csapadékvíz áteresz felújítására.

Az útszakaszt a kivitelezés során le kell zárni. Az út felújítás során kapubejáró, útcsatlakozás kiépítésére nem lesz szükség.
Jelen kivitelezés építési engedélyköteles tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
Dátum: 2024/01/31


Padányi téri Iskola bővítés-hátralévő munkák, Esztergom
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; a Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”. A projekt keretében az alábbi feladatok elvégzésére kerül sor: Nyergesújfalu, Kernstok Károly iskola, Padányi téri Iskola tervezett bővítésének hátralévő munkái projektrész.
A tervezett emeletráépítés szerkezetkész állapotban van. A fémszerkezetű váz a belső falak, a födém rétegrend részben a gépészeti és elektromos lapszerelések egészben elkészültek.
A hátralévő munkák az időjárás miatt tönkrement homlokzati építőlemez visszabontása után a végleges homlokzati rétegrend kialakítása. 540,74 m2 tetőszigetelés visszabontása és kivitelezése. A végleges fal, mennyezet burkolatok befejezése a helyszínen található anyagok felhasználásával. 140,69 m2 kerámia és 348,68 m2 vinyl padló fektetése. 20 db külső nyílászáró, 6db tűzgátló ajtó és 7 db belső nyílászáró beépítése. Gépészeti és villanyszerelési szerelvényezési munkák. 23 db kerékpár állvány kivitele.
Kivitelezéssel érintett épület hasznos alapterülete: 535 m2.
Dátum: 2024/02/01


Belterületi utak építése, Vásárosnamény (Szabolcs)
Bethlen Gábor utca és Iskola utca útfelújítása.
A Bethlen Gábor utca a Gergelyiugornya városrészben elhelyezkedő É-D irányú lakóutca.
Az utca szélessége a 0+180 km szelvényt követően főleg a mindkét oldalon beépített szakaszon általában 8,0 és 12,0 m között van.
A meglévő aszfalt útburkolatának a szélessége az utca északi szakaszán, közvetlenül a 4113. sz.összekötő útra történő csatlakozást követően a Temető kapubehajtójának csatlakozásáig 3,5 m,majd azt követően végig, az Óvoda utcai csatlakozásig 3,0 m, koronaszélessége 6,0 m.
A felújításra kerülő útszakasz burkolata 3,0 m széles aszfaltbeton burkolat, egyoldali eséssel és
1,5-1,5 m széles földpadkákkal.
Az Iskola utca a Gergelyiugornya városrészben elhelyezkedő É-D irányú lakóutca, a 41. sz.
másodrendű főutat kapcsolja össze Beregszászi úttal.
Az utca szabályozási szélessége 16,0 m.
A meglévő aszfalt burkolatának szélessége 4,0 m, az út korona szélessége 7,0 m.
A felújításra kerülő út meglévő pályaszerkezete 20 cm zúzottkő alapon 6 cm + 5 cm aszfaltbeton burkolat.
A felújításra kerülő útszakasz burkolata 4,0 m széles aszfaltbeton burkolat, kétoldali eséssel és
1,5-1,5 m széles földpadkákkal.
Az útburkolat repedezett, helyenként kátyús.
Datum: 2024/02/01  TOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022 energetikai felújítás, Zsámbék
Az energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés két épületet érint, a Polgármesteri Hivatal (1. rész) és az Orvosi Ügyelet-Mentőállomás (2. rész) épületeit.

Mindkét épületnél homlokzatszigetelés, nyílászáró csere, mozgássérült mosdó, valamint napelemes rendszer kerül kiépítésre. A Polgármesteri Hivatal épületének a fűtése korszerűsítésre kerül, míg az Orvosi Ügyelet - Mentőállomáson a meglevő gázkazán megmarad.
A homlokzati hőszigetelés miatt a vonatkozó le-illetve felszerelési munkákat, újra beüzemeléseket is el kell végezni.
Mindkét épületnél a tetőtérben befelé történnek a hőszigetelési munkák. A vonatkozó javításokat gletteléseket, festéseket is el kell végezni.
Határidő: 2024/01/22


TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00016Energ.korszerűsít, Káptalanfa
Ajánlatkérő egy projekt keretében, egy támogatásból, ugyanabban az időpontban egy tervező által készített tervek alapján megvalósuló energetikai körszerűsítést kíván beszerezni önkormányzati tulajdonban lévő épóleteken (két épület egy házszám alatt található).
Az épületek nettó alapterületei: 444,31 m2; 385,48 m2 és 82,75 m2.
Homlokzatszigetelés - 854 m2
Födémszigetelés - 748 m2
Párafékező, párazáró fólia terítése - 758 m2
Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés vagy alátétszigetelés terítése - 758 m2
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe - 0,2 t
Betonacél helyszíni szerelése - 0,22 t
CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal - 15,79 m2
Falszegély szerelése - 10,8 m
Ablak- vagy szemöldökpárkány - 54,7 m
Nyilászárók 8 db,
Komplett napelemes (fotovoltaikus) hálózatra vissza nem tápláló rendszerek telepítése 3 egység, (2,8 ; 4,8 és 11,2 kWp)
Homlokzati fém keretállványok 815 m2
Határidő:  2024/01/23


Közösségi Ház felújítása, Hejőpapi
A tervezéssel érintett épület, mely az elmúlt időszakban funkcióját vesztett üres épületként áll a település központi részén. A meglévő épületen az önkormányzat felújítást végzett, mely felújítás során megújult az épület teljes belső tere és kicserélésre kerültek az épület külső nyílászárói.
Az épület jelenlegi állapotában nem láthatja el új funkcióját, állapota leromlott. A homlokzaton a vakolat több helyen feltáskásodott és levált.
A meglévő tetőszerkezeten nem készül alátétfólia terítés a héjazat alá, a szaruzat nem került cserére, meglévő tetőszerkezet hullámos. A héjazat nem megfelelően lett kialakítva. Az épület vízelvezetése hiányos, A bejáratoknál nem található előtető. A telek jelen állapotában rendezetlen. Az épület megközelítéséhez járda nem áll rendelkezésre. A meglévő kerítés szerkezete elkorodált, beton részei az idő és időjárás hatásainak kitéve tönkrementek.
Fejlesztés bemutatása:
A település önkormányzat fel kívánja újítani tárgyi épület külső homlokzatát és az épület közvetlen környezetét. A felújítás során sor kerülne a sérült leomlott homlokzat felújítására és hőszigetelésére. A tetőszerkezeten másodlagos szigetelés képen elhelyezésre kerülne alátétfólia a meglévő héjazat alá. A homlokzaton a bejáratoknál kialakításra kerül két előtető fa szerkezettel, kerámia fedéssel. A tetőszerkezet felújítása során kialakításra kerülnek új függőeresz és lefolyó csatornák. A meglévő helyére új korszerű kerítés építése tervezett zsalukő lábazattal, fém előregyártott kerítés elemekkel, személy és gépkocsi forgalom számára kapukkal. Az udvart kb. 300 négyzetméteren szilárd burkolattal látjuk el.
B) Az építési telek terheléseinek összefoglalása
A telek a település belterületén található, más - környezetre hatást gyakorló tevékenység nem várható.
Az ingatlan teljes közművel ellátott.

Energia felhasználás: az ingatlan gázvezeték csatlakozással rendelkezik, gázfűtés készül.
C) Beépítési %, épületmagasság, összes hasznos alapterület
Telek területe: változatlan m2
Beépített: változatlan m2

Tervezett új épület meglévő m2
Össz. beépítés változatlan m2
Ém: 3,80 m
Hasznos alapterület: 200.85 m2
D) Anyagok, színek ismertetése
Alapozás: min. Meglévő - megmaradó.
Lábazat: Meglévő megmaradó, a felülettisztítást követően „BAUMIT LÉLEGZÖ VAKOLAT” nemes vakolat kerül felhordásra a felületre. Az épület homlokzaton alapozását követően homlokzati lélegző alapvakolat kerül felhordására.
Hőszigetelés: Az hőszigetelés 10 cm vtg. EPS homlokzati valamint 8 cm vtg. XPS lábazati
hőszigeteléssel készül.
Tetőszerkezet: Az épület tetőszerkezetén kisseb javítások és pótlások készülnek . A héjazat bontását követően elbontásra kerül a meglévő tetőlécezés. A bontási munkák után a tetőszerkezeten párazáró fólia kerül elhelyezésre. Az új lécezését követően kerül visszaépítésre a héjazat kerámia tetőcserép felhasználásával.
Tetőhéjazat: Natúr cserép.
Bádogozás 33 kit. szélességű alu lemez csatorna, lefolyó alu lemez 0,75 mm, csatorna
Külső felület: Baumit rendszer lélegző vakolat tört fehér színben,
Térburkolás: Az épület közvetlen környezetében 300 négyzetméteren térburkolás kialakítására kerül sor. A térburkolás humusz termőréteg leszedését és tükörkészítést követően a következő rétegrend szerint kerül megépítésre: 10 cm kavicságy, 10 cm Ckt, 2 cm homokágy, 6 cm térkőburkolat járdaszegélybe rakva.
Lakatos szerkezetek: A közösség ház bejáratainál rámpán acél korlát és kapaszkodó készül porszórt kivitelben fekete színben.
Megújuló energia: Az épület tetőszerkezetén elhelyezésre kerül egy 4,80 kWh teljesítményű napelemes rendszer.
Okos eszköz: A tervezett közösségi ház udvarán tervezésre került egy okos pad telepítése.
Akadály mentes parkoló: A közösségi ház parkolójában kialakításra kerül 1 db
akadálymentes parkoló.
Gépészeti rendszerek összefoglaló leírása: Az épület gépészeti rendszerei tárgyi felújítással nem érintettek.
Épület villamossági műszaki leírás: Az épület elektromos rendszerei tárgyi felújítással nem érintettek. A Közösségi épület a funkcióhoz szükséges tevékenység kiszolgálására alkalmas építmény. Az épület Tűzvédelmi szempontból „D" tűzveszélyességi osztályba sorolt
Határidő:  2024/01/19


Újbudai Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatfelújítása A-B. ütem
Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal épület homlokzatfelújítás A-B. ütem
az alábbi főbb mutatók szerint:
- Bontási munkák: kőburkolatok bontása, vakolat leverése, betonjárda bontása, lefolyó csatorna bontása, műanyag ablakpárkány bontása, ablakrácsok bontása, építési törmelék elszállítása
- Homlokzati keretállvány készítése védőfüggönnyel,
- Homlokzatfelújítás 2.002,3 m2 felületen: Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott üvegszövetháló erősítéssel, tárcsás dűbellel rögzítve normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, homlokzati alapvakolattal és szilikongyanta-kötésű vékony színvakolattal
- Padlásfödémek hőszigetelése 1452 m2 felületen: nem járható födémre szálas hőszigetelő lemezekkel
- Szerelt kő lábazatburkolat burkolatok készítése, 30-40 mm lapvastagsággal
- Nyílászárók kőburkolatos keretezése: beforduló elem, ablakpárkány, fedkőelem
- Lefolyócső szerelése minősített ötvözött horganylemezből
- Talajnedvesség elleni szigetelés készítése
- Térkőburkolat készítése
- Meglévő, átalakítandó, felújítandó ablakrácsok, légópinceajtók munkálatai
- Kültéri árnyékoló szerkezetek (zsaluziák) beépítő tokjainak elhelyezése
- Kültéri lámpatestek felszerelése
- Járulékos elektromos védőcsövezési, szerelési munkálatok
Határidő: 2024/01/25


Közösségi Ház és Szociális Bérlakások építése, Abony
1. rész Közösségi Ház építése: az Abony, Bicskei út. 426. hrsz. alatti telken egyszintes, hagyományos szerkezetű, magastetős közösségi ház építése, a hozzá kapcsolódó kiegészítő munkákkal együtt kompletten.
A közösségi épület földszintjén egy előtér, két iroda, személyzeti vizesblokk akadálymentes WC-vel, egy összenyitható
közösségi tér, hozzá kapcsolódó raktár, konyha kamrával, gépészet, mosoda fürdővel és külön férfi és női WC kerül
kialakításra. Az épület akadálymentes megközelíthetőségét mozgássérült parkoló, illetve akadálymentes rámpa
könnyíti meg. Az akadálymentesen is használható helyiségekben 1,10 méteres ajtók gondoskodnak a bejutásról. Az épület hűtését-fűtését hőszivattyú biztosítja padlófűtéses és fan-coil-os rendszerben. Használati melegvizet szintén a hőszivattyú biztosítja. Az épület hagyományos égetett agyag falazóelemmel épül, zárófödém fa födém, nyeregtetős ácsolt tetőszerkezettel. Az épület udvarán 50 kWp névleges teljesítményű háztartási méretű napelemes rendszer kerül kiépítésre.

A tervezett épület hasznos alapterülete: 198,09 m2.
A munkákat a jogerős építési engedély szerint kell elvégezni.

2. rész Szociális Bérlakások építése Mikes utca: az Abony, Mikes Kelemen utca 59. hrsz: 2898/1, az Abony, Mikes Kelemen utca 59/A. hrsz: 2898/2 alatti építési telkeken 2 db egylakásos földszintes szociális rendeltetésre szolgáló lakóépület építése, a hozzá kapcsolódó kiegészítő munkákkal együtt kompletten.

Az épületek földszintes kialakításúak. Az épületek két hálószobával egy fürdőszobával, konyhával, világos teraszkapcsolatos nappalival és mosókonyhával rendelkeznek. Az épületek hűtését-fűtését hőszivattyú biztosítja padlófűtéses és fan-coil-os rendszerben. Használati melegvizet szintén a hőszivattyú biztosítja. Az épületek hagyományos égetett agyag falazóelemmel épülnek, zárófödém fa födém, nyeregtetős ácsolt tetőszerkezettel.

A tervezett épületek hasznos alapterülete egyenként 62,47 m2, összesen: 124,94 m2.

3. rész Szociális Bérlakás építése Hermann Ottó utca: az Abony, Hermann Ottó utca hrsz: 3829 alatti építési telkeken 1 db egylakásos földszintes szociális rendeltetésre szolgáló lakóépület építése, a hozzá kapcsolódó kiegészítő munkákkal együtt kompletten.

Az épület földszintes kialakítású. Az épület két hálószobával egy fürdőszobával, konyhával, világos teraszkapcsolatos nappalival és mosókonyhával rendelkezik. Az épület hűtését-fűtését hőszivattyú biztosítja padlófűtéses és fan-coil-os rendszerben. Használati melegvizet szintén a hőszivattyú biztosítja. Az épület hagyományos égetett agyag falazóelemmel épül, zárófödém fa födém, nyeregtetős ácsolt tetőszerkezettel.

A tervezett épület hasznos alapterülete egyenként 62,47 m2.

Részajánlat tételére lehetőség van.
Határidő:  2024/01/19


Nógrádszakál község kultúrházának energetikai korszerűsítése
Az alábbi munkálatokkal: utólagos külső oldali hőszigetelés, padlásfödém szigetelés, homlokzati nyílászáró-csere, fűtés korszerűsítés, 2 db 16 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítése, 16,8 kWp teljesítményű hálózatba visszatápláló napelemes rendszer telepítése
Állványozás - 423,8 m2; építési törmelék - 9 db konténer; vakolás - 885,2 m2 és 141,54 m; bádogozás - 54,15 m; festés - 195,85 m2; szigetelés - 964,2 m2; lámpatest - 6 db; műanyag nyílászárók - 20 db; napelemes rendszer - 1 db; osztott rendszer levegő-víz hőszivattyú - 2 db; elektromos hálózat közműbekötése - 1 db; alapozás - 1,72 m3; vasbetonozás - 0,2 t és 1,2 m2; áttörés vezetékhez - 38 db; horonyvésés - 17,2 m; burkolás - 1,2 m2; kábelezés - 32 m; ivóvíz vezeték - 5,2 m; lefolyóvezeték - 5,3 m; fűtési vezeték - 576 m; fűtési vezeték csatlakozó idom - 586 db; szolárvezeték - 28 m; gépészeti szerelvények - 120 db; lapradiátor - 29 db
Határidő:  2024/01/19


Víziorgona u. 8. szám alatti ingatlan napelem, Budapest
Passzív és aktív energetikai fejlesztése a 1039 Budapest, Víziorgona utca 8. számú ingatlannal kapcsolatban.

Épület lapos tetején 63,14 kWp/50kVA teljesítményű fotovoltaikus rendszer 1 db 30 kVA-es és 2 db 10-10 kVA-es inverterrel, mint aktív energetikai beruházási elem elhelyezése.
Épülethez tartozó hőközpont két külső nyílászárójának cseréje, mint passzív energetikai beruházási elem.
A rendszer telepítése nem építési engedély köteles a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében, mivel a rendszer közműpótló műtárgynak minősíti.
Az ingatlan egészségügyi intézményként funkcionál, a beruházást az intézmény üzemelése mellett szükséges megvalósítani.
Víziorgona u. 8. szám alatti ingatlan épület tetején 63,14kWp/50kVA teljesítményű fotovoltaikus rendszer elhelyezése
- kábeltálca elhelyezése (106 m)
- ellenőrző ajtó beépítése (1 db)
- faláttörés (4 db)
- inverter telepítése (3 db)
- tűzvédelmi leválasztás kialakítása (5 db)
- meglévő főelosztó átalakítása (1 db)
- monokristályos napelemek elhelyezése tartószerkezettel együtt (154 db)
- inverter vezérlő és monitoring eszköz (1 db)
- szolárvezeték, vezetékek (1750 m)
- szolárcsatlakozó (9 db)
- meglévő külső nyílászárók bontása (2 db)
- homlokzati hőszigetelés (4 m2)
- új műanyag külső nyílászárók beépítése (2 db)

A közműszolgáltatói hozzájárulás és/vagy engedély megléte nem feltétele a teljesítésnek, azonban a közműszolgáltató által előírt kivitelezéssel kapcsolatos hiánypótlási kérések megoldása kivitelezői feladat, mely a teljesítést követően is térítésmentesen elvégzendő. A szerződéses garanciális időszak a műszaki átadás-átvételi folyamat zárását követően kezdődik.
Határidő:  2024/01/17


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Hosszúpályi
Ajánlatkérő a tulajdonában álló Művelődési Ház, Könyvtár és Ifjúsági Ház épületén energetikai fejlesztését kívánja megvalósítani a TOP_PLUSZ-2.1.1-21.HB1-2022-00022 „Energetikai fejlesztés Hosszúpályiban” elnevezésű pályázat keretében.
Alaptestek:
Amennyiben a talajfeltárás során tartószerkezeti repedés, alakváltozás, szerkezeti anyag minőség romlása tapasztalható, a tervezőt értesíteni kell.

Előlépcsők, rámpák alapozása -1,20 cm-en, de a csatlakozó alapozási szerkezeteknél nem mélyebben történjen, 40,0 cm szélességben, C16/20-XOv(H)-24-F3 minőségű csömöszölt betonnal. Talpgerendák, lábazati gerendaként C20/25-XC1-16-F3 minőségben 4 Ø12 fővasalással, Ø8/20 kengyelezéssel készüljön 20,0 cm vastagságban, 3,5 cm betontakarással. A lábazat zsalukővel kiváltható, azonos fővasalással, kengyelezés elmaradásával. A rámpa, előterasz aljzata, a beton lépcső 12 cm kavicságyon, C20/25-XC1-16-F3 minőségben Ø10/15/15 hálós vasalással készüljön. Amennyiben az új rámpák, előlépcsők a csatlakozó alapozási, vagy talajvíz, talajnedvesség szigetelési szerkezetekkel metsződnek, illetve amennyiben a csatlakozó alapozási szerkezetek 1,20 m-nél mélyebben fekszenek a tervezőt értesíteni kell!

Aljzatok:
Tervezett új válaszfalak alatt, illetve elbontott padozatok helyett új vasalt betonaljzatok készülnek, C20/25-XC1-16-F3 minőségben, 12,0 cm rétegvastagságban. A meglévő rétegeket -34 cm mélységig vissza kell bontani. A vasalt aljzat 10 cm tömörített homokágyon, 12 cm tömörített zúzottkő aljzaton 2 rtg PE fólia elválasztó rétegen készül, Ø12/15/15 vasalással, válaszfal teher alatt haránt irányban Ø12/15- 1,20 felső pótvasalással. A válaszfallal terhelt mezőket a határoló helyiségek falainak lábazatába 10,0 cm-re be kell vésni. 2,0 m-nél nagyobb fesztávolság esetén -1,20 cm mélységben, 50x50 cm pontalapokat kell el helyezni, betonminősége C16/20-XOv(H)-24-F3. Az alaptestek alatt a munkagödörben 15,0 cm tömörített homok ágyazat készüljön. Amennyiben vázkerámiánál nagyobb testsűrűségű válaszfal falazat, vagy 2,80 cm-nél magasabb falazat készül a tervezőt értesíteni kell, tartószerkezeti tervezői művezetést biztosítunk!

Térelhatároló falazatok:
A MSZ 04-140/2 előírásainak megfelelő POROTHERM 10 válaszfalazat, habarcsba rakva. A falazat TF 9 falazati szilárdsággal kell készüljön. /T 70, H 10/. A falazat függőleges üregelrendezéssel és teljesen kitöltött, 1 cm-es habarcshézagokkal építendő meg. A válaszfalakat a mennyezethez ki kell ékelni.

Koszorúk, kiváltók:
Az új falazatok esetén kiváltást Porotherm A10 -es előre gyártott kiváltók biztosítják. Utólagos nyíláskiváltás esetén helyszínen készített acél U150 kiváltók biztosítják, statikai kiviteli terv szerint.

Az utólagos helyszíni kiváltás menete:
A nyílászáró, illetve nyílásáttörés szemöldökének magasságában 15 centiméternyit a maximum 51 cm-es teherhordó falazat 1/3-ának vastagságában egy oldalról kivésik, majd belehelyezik az U150 acél gerendát, ezután pedig kiékelik fém acél lemezzel. Ugyanezt a folyamatot végzik el a teherhordó fal másik oldalán is. Az U150 acél gerendákon lévő furatokban csavaros megoldással egymáshoz rögzítik a két U-acél gerendát. Az így kialakult áthidaló két végét kiékelik, majd kibontják alóla az adott nyílásáttörést. A kibontási folyamat végeztével acél lemezekkel több ponton összehegesztik a két gerenda alsó síkját. A már áthidalóként működő gerendákat bezsaluzzák, majd a köztük lévő űrt habarccsal kitöltik. Végezetül az így kialakult felületre felhelyezik a rabichálót, és bevakolják azt.

Amennyiben a nyíláskiváltás vasbeton födémmel terhelt falban történik, vagy a nyílás szemöldöksíkja fölött 1,0 m-nél kisebb magasságú homogén falazat van a tervezőt értesíteni kell! Teherhordó falazatban történő nyíláskiváltás előtt, a falazat bontása előtt a tervezőt értesíteni kell!
Határidő:  2024/01/17


Takarítási szolgáltatás, Hajdúböszörmény
Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola Kollégium főzőkonyhájának, irodáinak, régi és új tanügyi épületeinek, gazdász épületének, régi és új kollégiumának, szakoktatói épületének, konferencia termének, pékműhelyének +régimosó-konyha, szolg.lakás és tornacsarnokának takarítása (napi rendszeres és negyedévente 1 db nagytakarítás) összesen 9514 m2 területen.
Iskolai rendezvényeket követő eseti takarítások. Intézménynek jelenleg 373 fő tanulója van; 84 fő munkavállalója, ebből oktató 59 fő, egyéb, nem oktató munkakörben foglalkoztatott dolgozó 25 fő.
Takarítói létszám: Tornacsarnok: hétköznapokon 1 fő 8 órás munkavállaló 10:00-6:00 óráig, Étkező: 1 fő 8 órás munkavállaló 7:00-12:00 óráig és 15:00-19:00 óráig, Főépület: 3 fő 8 órás munkavállaló, ebből 1 fő ügyeleti jelleggel 8:00-16:00 óráig, 2 fő osztott műszakban 6:00-8:00 óráig és 15:00-21: 00 óráig Vadászépület, Kollégium: 3 fő 5 órás munkavállaló 7:00-12:00 óráig és 1 fő 4 órás munkavállaló 8:00-12:00, Pékműhely+ régimosó-konyha, szolg.lakás: 1 fő 6 órás munkavállaló 12-18 óráig.
A havi szerződéses átalánydíj magában foglalja az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok ellátást, a naponta, hetente, alkalmanként, negyedévente végzendő feladatokat és az iskolai rendezvényekhez kapcsolódó takarítást, továbbá a felhasznált tisztítószerek, valamint a beszerzendő technikai eszközök és azok javításának költségét.
Határidő:  2024/01/15


Kaposvári Virágfürdő energetikai felújítása
A megvalósításra kerülő műszaki tartalom összefoglalása, a részletes kiviteli terveknek megfelelően. Továbbá az új rendszerek beillesztése a meglévő folyamatirányításba. Energiafelhasználás csökkenés mérésének, ellenőrizhetőségének feltételei megteremtése az alábbiak szerint:
1. Felújított B-322 termálkút termelésbe állítása
Olyan műszaki megoldás kialakítása a készített kiviteli tervek alapján, amely a termálvíz hőtartalmának teljeskörű hasznosíthatóságát biztosítja, valamint illeszkedik a meglévő felhasználási rendszerekhez (termálmedencék töltése, hőmérsékletek beállítása). A kiviteli terveknek megfelelően a B-332 új és a B-319, B-69/A kutakat, valamint a Virágfürdő, Élményfürdő és Uszoda épületrészeket egységes rendszerként szükséges kezelni. A kivitelezés során a hőhasznosítás mellett, a gáztaralmú termálvízre vonatkozó jogszabályi és műszaki követelmények teljesítése is feladat.
A termálrendszernek a fürdő összes épületrészével és meglévő kútjaival, műtárgyaival egységesen, automata üzemben szükséges működnie.
A kivitelezéskor figyelembe kell venni, hogy a B-332 termálkutat szükséges gyógyvízzé minősíteni. Ez jelenleg folyamatban van.
2. Termálhasznosító hőszivattyú működtetése
A készített kiviteli tervek alapján a fürdő gyógyvizes medencéinek elfolyó, fürdési célra felhasznált, de jelentős hőtartalommal rendelkező vizeinek hőhasznosítása a fürdő egyéb hőleadói számára. Az élővízbe vezetett víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 0C -ot, de energetikai célra a 10 0C-osra történő hasznosítás javasolt.
Az átalakítással a fürdő meglévő levegő/víz folyadékhűtőjének kiváltása, biztosítva a fürdő (élményfürdő-gyógyászat) hűtési rendszerét.
A betervezendő hőszivattyúnak biztosítania kell a maximális gazdasági és a minimális energiafelhasználási követelményeket.
3. FINA épület hőszivattyújának működtetése a nyári hűtés biztosítása
A készített kiviteli tervek alapján a versenyuszoda épület hűtése a meglévő hőszivattyúval, a hőszivattyú primer oldali hőtermelésének hasznosításával biztosítható. A hőfelhasználás esetében a versenyuszoda épületet és az élményfürdőt egységesen kell kezelni.
4. Vízforgató és élményrendszerek működésének szabályozása
A készített kiviteli tervek alapján a fürdőben a medencék vízgépészeti rendszereinek teljes automatikai kivitelezése. A megvalósítással biztosítani kell tudni a medence terhelésének megfelelő üzemeltetést és minden üzemeltetéssel kapcsolatos adatot rögzíteni kell (vízforgatás mértéke, energiafelhasználás medencénként, visszamosatás, pótvízfelhasználás mértéke és hőmérséklete, medence hőmérsékletek, puffertartályok szintje, vegyszerezési adatok pl. pH, klórszint).
5. Páramentesítő és szociális légtechnikai rendszerek szabályozása
5.1 Kivitelezési feladat valamennyi páramentesítő légtechnikai rendszerek esetében
Olyan légtechnikai szabályozás megvalósítása, amellyel a legkevesebb energiafelhasználás mellett lehet a medenceterek kívánt belső légállapotait biztosítani. A medenceterek belső légállapotának adatait rögzíteni szükséges.
5.2 Kivitelezési feladat a szociális légtechnikai rendszerek esetében
Olyan légtechnikai szabályozás megvalósítása, amellyel a legkevesebb energiafelhasználás mellett lehet a szociális épületrészek kívánt belső légállapotait biztosítani. A légtechnikai rendszernek a fürdő üzemidejéhez és a fürdő terheléséhez (legalább 5 db üzemállapot szerint) igazodnia szükséges. A szociális légtechnikai berendezéseket központilag szükséges vezérelni.
6. Alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek fogyasztóinak növelése
A készített kiviteli terveknek megfelelően a termálvíz hőtartalmának maximális hasznosítása és a hőszivattyúk hatásfokának növelése érdekében a belső hőleadói rendszerek növelése szükséges.
7. A merülőmedence medence leválasztása a meglévő hűtési rendszerről
A készített kiviteli terveknek megfelelően a fürdő hűtési rendszerétől független hűtési rendszer kialakítása a merülő medence kívánt hőmérsékletének egész éves beállíthatóságának érdekében.
Határidő:  2024/01/31 

​​​​​​​

Kunszentmiklósi út fejlesztése, Dömsöd
A Kunszentmiklósi út szélesítése és burkolatfelújítása 775 méter hosszúságban kétoldali nyitott kerékpársáv kialakításával, 1 db csomópont átépítése gyalogos átkelőhely létesítésével és kiemelt megvilágítás kiépítésével, a hozzá tartozó kiegészítő munkákkal együtt kompletten.
Határidő: 2024/01/12

Új 4 csoportszobás óvodai tagintézmény létrehozása Délegyházán
A tervezett óvoda (épület) összes hasznos alapterülete: bruttó 853,43 m2, játszóudvar területe: 1165 m2.
A tervezett épület földszintes, tömege szimmetrikusan elrendezett. A két-két szimmetrikus blokkra bontott összesen négy csoportszoba és a hozzájuk tartozó öltözők és mosdók egy-egy alacsony hajlásszögű félnyereg tetőkkel fedett tömbként tervezettek. A csoportszobák előtt egy-egy fedett játszó terasz tervezett. Szintén egy-egy félnyereg tetővel fedett tömbbe kaptak helyet a főzőkonyha és gépészeti terek, illetve az óvoda kiszolgáló funkciójú helyiségei és a kötelező jelleggel létesítendő tornaszoba. Az enyhe hajlású félnyereg tetős épület tömegeket pedig a gyerekszobákhoz kapcsolódó öltözők és mosdók feletti lapostetővel fedett rész köti össze, melyet a középfolyosós közlekedő rendszer kísér végig.
Határidő:   2024/01/15

Kiskókai utca rekonstrukciója, Sülysáp
Feladat a Kiskókai utca rekonstrukciójának kivitelezése építésszerelési vállalkozási szerződés keretében, beleértve a jótállási időtartam alatt a jótállás körébe tartozó feladatok ellátását is. A Kiskókai utca rekonstrukciójának kivitelezése tartalmazza az utcában az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját, az út burkolatának felújítását és a járda építését is.

A tervezési területen az ivóvíz gerincvezeték is kiváltásra kerül. A vezeték fektetése a kivitelező feladata, az élőre kötést a vízszolgáltató TRV Zrt. végzi. A közműadatszolgáltatás szerint 481 fm dn100 és 29 fm dn 200 vezeték kiváltását foglalja magába a projekt.
A beruházás helyszíne Sülysáp keleti oldalán, a Kiskókai utca Fő út (31-es számú út) és a Magdolna utca közötti szakaszán helyezkedik el. A Kiskókai utca keresztezi az Alsó-Tápió vízfolyást és a 120A BudapestÚjszász-Szolnok vasútvonalat. A Kiskókai utca aszfalt burkolatú gyűjtőút melynek burkolata 3,8-5,0 méter szélesség között változik. A területen szakaszosan kiépített járda található. A Fő úttól 110 méter hosszon 0,7-0,9 méter széles beton burkolatú járda látható.
Az Alsó-Tápió vízfolyás környezetében 56 méter hosszon beton és térkő burkolatú járda van kiépítve. A Kiskókai utca 16-os szám és a 32-es szám közti szakaszon beton burkolatú járda van kialakítva. Az ezt követő szakaszon térkő burkolatú járda látható.

A tervezett út tengelye 19 egyenes szakaszból és 7 ívből áll. A legkisebb ív sugara 50 méter. A tervezési szakasz hossza 695,08 m.

A tervezett út mentén a 0+000-0+375 km szelvényig az út bal oldalán kiemelt szegéllyel elválasztva 1,5 méter széles járdát terveztünk meg. A tervezett járda kiemelt szegélyét a kapubehajtóknál 4 cm magasságra kell lesüllyeszteni. A járda folytonossága miatt útcsatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 0 cm-re kell lesüllyeszteni.

Pályaszerkezet (az útügyi műszaki előírások alapján a tervezett út pályaszerkezete az alábbi):

Teljes pályaszerkezet cserénél és szélesítésnél:
- 6 cm vtg. AC16 alap-kopó (N) aszfaltréteg
- 25 cm vtg. FZKA 0/45 alapréteg E2≥100 MPa, Tt<2,1 Tt<2,1
- 30 cm vtg. M1 minőségű homokos kavics védőréteg E2≥75 MPa Trr≥96%
- min: 20 cm vtg. M1-M2 minőségű, I+A<10% finomszemcse tartalmú, dm,min>0,20mm mértékadó szemcseátmérőjű homok) E2≥40 MPa Trr≥96%

Tervezett kopórétegcsere pályaszerkezete
- 6 cm vtg. AC16 alap-kopó (N) aszfaltréteg
- meglévő - megmaradó pályaszerkezet marás után.

A tervezett járda pályaszerkezete az alábbi:
- 6 cm vtg. szürke beton térkő
- 3 cm vtg. zúzott homok ágyazat
- 15 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
- 20 cm vtg. M1-M2 minőségű homokos kavics védőréteg

Tervezett térkő kapubehajtó pályaszerkezete
- 8 cm vtg. szürke beton térkő
- 3 cm vtg. zúzott homok ágyazat
- 20 cm vtg. FZKA 0/32 alapréteg
- 20 cm vtg. M1-M2 minőségű homokos kavics védőréteg
A beruházás nem építési engedély köteles.
Határidő: 2024.01.24.

Tác, Ady Endre utca fejlesztése
A közbeszerzés mennyisége: - 366,36 fm útfelújítás: az aszfaltburkolat felújítása 3,0 és 5,5 m közötti, változó szélességben;
- 301 m2 járda kiépítése: az utca baloldalán 1,0 m széles térkő burkolatú járda kiépítése a zárt csapadék-víz elvezető rendszeren.
Közúti csatlakozás kiépítése, átalakítása az érintett közút 38+736 km szelvényében és 38+589 km szelvényében.
Az érintett kivitelezési szakasz 38 fm hosszan jelenleg szilárd burkolattal nem rendelkező önkormányzati út 5,50 m szélességben kap szilárd burkolatot. A megmaradó burkolathoz 10 m hosszú, murva burkolatú sárrázó felülettel csatlakozik.

I. szakasz: 197,97 fm új burkolat kialakítása
II. szakasz: 168,39 fm új burkolat kialakítása

Teljes építési hossz: 366,36 m (197,97 m I. szakasz, 168,39 m a II. szakasz) + 38 m (33. hrsz.)

A teljes építési szakaszon kétoldalt (változó 0,50 - 1,00 m széles) mart aszfalt padkával történő kialakítással.

A meglévő járda szintén felújításra kerül, a meglévő nyomvonalon és szélességben épül új térkő burkolatú járda, továbbra is szintben csatlakozva a kerítések lábazatához, illetve a meglévő kapubehajtókhoz, 301 m2 mennyiségben.
Határidő:   2024/01/09

Taktaharkányban bölcsőde fejlesztése, Borsod
BÖLCSŐDEI RÉSZ:
Raktár 9,75 m2
Bejárati előtér 7,60 m2
Előtér 19,22 m2
Akm. wc 4,52 m2
Átadó 18,08 m2
Biliztető 16,22 m2
Raktár 4,02 m2
Kerti wc 3,53 m2
Gyermekszoba 52,12 m2
Külső raktár 18,41 m2
Fedett terasz 17,50 m2
Fedett terasz 73,03 m2

Ebből bővítés: 168,92 m
A műszaki dokumentáció tartalmazza, de a nem része a közbeszerzésnek a kertépítés és a kerítésépítés.
Határidő:  2024/01/12

Belterületi utak kiépítése Arlón
Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
Arló község infrastrukturális fejlesztése, belterületi utak, gyalogjárdák fejlesztése, felújítása, kivitelezése a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00025 projekt keretében az alábbiak szerint:
A beszerzés tárgya és mennyisége:
Hunyadi utca(1015 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 1054 m , a burkolat szélessége .4,00 m
Mátyás király út(1223 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 235 m , a burkolat szélessége .4,00 m
Pozsonyi út(1648/1 és 1648/2 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 335 m , a burkolat szélessége .4,00 m
Táncsics telep (1772 ,1765, 1726 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 554 m , a burkolat szélessége .3.50 m
Táncsics telep (1731 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 282 m , a burkolat szélessége .3.80 m
Kassai út (1302 hrsz) : a felújítandó útszakasz hossza 500 m , a burkolat szélessége .4,00 m

Korszerűsített közutak hossza : 2960 m
Határidő:  2024/01/09

Energetikai fejlesztés
Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltóság épületén külső falak hőszigetelése 16 cm vastag EPS hőszigeteléssel, műanyag dűbeles rögzítéssel. Padlásfödém hőszigetelése vízszintes felületen 25 cm vastag, ferdetető 10 cm vastag fújt PURhab hőszigeteléssel. Lábazat hőszigetelése 16 cm vastag XPS hőszigeteléssel. Lapos tető hő- és vízszigetelése EPS szigeteléssel és vízszigetlése PVC lemezzel. Homlokzati nyílászárók cseréje Uw=1,15 W/m2K értékű ablakokra. Üvegezett ajtók cseréje Uw=1,15 W/m2K, tömör ajtó cseréje Uw=1,45 W/m2K, valamint ipari kapu cseréje Uw=1,8 W/m2K értékű ajtókra, kapura. A meglévő hőtermelők cseréje kondenzációs kazánra, heti programozású szabályzóval, fordulatszám szabályzású szivattyúval. 12,8 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer (HMKE) telepítése lapos tetőre.
A beruházással érintett épület nettó alapterülete 333 m2
Fő munkamennyiségek:
1. Homlokzati állványozás 300 m2 mennyiségben.
2. Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 390 m2 mennyiségben.
3. Lábazati díszítő vakolat felhordása 50 m2 mennyiségben.
4. Fa, műanyag és fém nyílászáró szerkezetek bontása 64 m2 mennyiségben.
5. Műanyag és fém kültéri nyílászárók elhelyezése 17 db mennyiségben.
6. Ferdetető hőszigetelés és burkolás 120 m2, vízszintes zárófödém szigetelés 110 m2 mennyiségben.
7. Homlokzati hőszigetelés 442 m2
8. Kondenzációs kazán (1 db) telepítése, 18 db új hőleadó telepítése.
9. 12,8 kwp Napelemes rendszer telepítése (HMKE)
Határidő:   2024/01/16

Új bölcsőde építése Halásztelken
A tervezett épület földszintes, egy rendeltetési egységet tartalmaz: 4 csoportszobás bölcsőde 60 adagos főzőkonyhával.
Összes hasznos alapterülete: 530,79 m2 + külső helyiségek (fedett teraszok, fedett előtető, kukatároló) 123,88 m2.
A környezeti adottságokhoz, a helyi szabályzásokhoz, valamint a megrendelői igényekhez igazodva az alábbi megoldások kerültek megtervezésre:
⋅ Az épület az adott építési hely függvényében: 34,65 m hosszú és 19,25 m széles + 2,10 m terasztető
⋅ A főbejárat az északkeleti oldalon, két, nyeregtetős épületrész között került kialakításra:
- 13 férőhelyes parkoló a telek északkeleti részen, a közút felé megnyitva van tervezve, a személy bejárás is itt történik. Parkolók kialakításakor 4 db fát kötelezően ültetni kell.
- a bejárat előtt fedett előtetőt terveztünk, mely kerékpár tárolóként is funkcionál, 8 db kerékpár részére
- a két egységes (4 csoportszobás) bölcsőde összevont főbejáratából, középről a nevelési egységek közel azonos távolságra jobbra és balra elérhetőek
- a bejárati előtérben min. 6 db babakocsi tárolására lehetőség van
- a bejárati előtér és a központi közlekedő lapostetős kialakításban készül
- az épület teljes hosszán húzódó közlekedő fölötti lapostető két nyeregtető idom között készül.
⋅ Tervezetten főzőkonyha üzemel, mely csupán az 56 gyermek napi négyszeri étkezését látja el
- főzőkonyha alfunkcióit ellátó helyiségek és helyiségkapcsolatok kerültek tervezésre
- szükség volt a konyhai személyzetnek külön mosdóhelyiségre (öltözés az északkeleti épületrész öltözőjében funkcionál)
- az északnyugati épületrészben a gépészet kivételével csak a konyhai funkciók működnek
⋅ Az épület északkeleti részében nevelői, igazgatási és kiszolgáló helyiségek kerültek egy csoportba
⋅ délnyugati épületrész teljesen a négy csoportszoba funkcióját látja el amihez közvetlenül kapcsolódik 4 db terasz előtetővel és a közös játszókert.

⋅ Szerkezeti megoldások:
- alapozás vasbeton sávalap
- falak hőszigetelt kerámia falak, 25NF+20cm kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszer
- a födém monolit vasbetonszerkezet
- 3 db hagyományos nyeregtető szerkezet, 40 fokos hajlással
- tetőfedés kerámia cserépfedés. Lapostetős épületrészeken PVC lemezfedés, terasz- és előtetőkön festett alumínium lemezfedés készül
- terasz és előtetők látszó fa szerkezetek, lazúrozva vízbázisú vékonylazúrral
- műanyag nyílászáró szerkezetek, alsó 60 cm mezőkben biztonsági üvegezéssel
- belső tartó falak Silka 25, Silka20, PTH25NF, válaszfalak gipszkarton szerkezetek
- kukatároló/mérőhely építmény: sávalapozás, ZS20 zsalukő falakkal és monolit vasbeton ferdesíkú födém, lemezfedéssel. Falak homlokzati színvakolattal vakolva.
- új kerítés ZS20 zsalukő falakkal. Falak homlokzati színvakolattal vakolva, e.gy. fedkővel, horganyzott, táblás rendszer kerítés elemekkel, kiskapuval, tolókapuval
⋅ gépészet: hőszivattyús fűtés és kiegészítő gáz kondenzációs kazán a melegvíz ellátásra. Padlófűtés és mennyezet hűtés hő-visszanyerős szellőztető rendszerrel. A konyhai elszívás nagy teljesítményű rendszere a padlástérben és a lapostetőn lesz telepítve. Víz-csatorna közműbekötése a közműszolgáltató és az építtető között létrejött egyezség alapján biztosítható. Külső esővíz elvezető, tároló és szikkasztó rendszer készül.
⋅ elektromos mérőhely a külön tároló építménybe van tervezve. Min. 3 kW -os napelemrendszer fog üzemelni, mely később bővíthető lesz.
⋅ az épület akadálymentesített, tehát nincs 2 cm-nél nagyobb akadály a parkolótól a szülők által elérni kívánt helyiségekig.
Határidő:  2024/01/15

Közösségi-, kulturális- és szabadidőpark kialakítása a Gerje forrásnál Pilisen
Hozzávetőleg 10000 m2 (1 ha) területen családi szabadidőpark, kiszolgáló épület és ahhoz kapcsolódó szabadtéri színpad építése a hozzá kapcsolódó kiegészítő munkákkal együtt kompletten.
Épül:
Kiszolgáló épület: új építésű, földszintes, 101,28 m2 hasznos alapterületű közösségi ház épület szélfogó-belépő (5,57 m2), előtér-kiállítótér (41,48 m2), 2 db közlekedő (9,53 m2; 2,75 m2), teakonyha (18,45 m2), akadálymentes női mosdó, pelenkázó (5,36 m2), férfi mosdó előtér (2,10 m2), vizelde (1,50 m2), férfi WC (1,50 m2), gépészeti és takarító szertár (6,11 m2), tároló (6,93 m2), valamint fedett, oldalról nyitott tér (28,75 m2) helyiségekkel. Az épület tetőszerkezetén napelemes rendszerrel.
Parkoló: 17 db + 1 db akadálymentes.
E-gépjármű és E-kerékpártöltő.
Közösségi pihenőépület: szaletli 15-20 fő részére, 16 m2.
Korcsoportok szerint felosztott és kialakított játszó- és edzőtér, speciális berendezésekkel. Gyermek játszótér 12 db elemmel, felnőtt játszótér 5 db elemmel.
Skate-park - épített ügyességi pálya 275 m2.
Fa- és cserjeültetés, dísznövények ültetése.
Biztonsági rendszer kiépítése: külső-belső kamerarendszer, riasztórendszer.
Külső-belső akadálymentesítés.
Összes burkolt felület 2585,52 m2.
Összes zöldfelület: 7414,48 m2.
Kapcsolódóan épül: útcsatlakozás felújítás 1 db és kb. 125 méter szórt út, ivóvízbekötés és szennyvízbekötés.
Határidő:   2024/01/16

Takarítás Kossuth Technikum és Kollégium, Győr
A közbeszerzés mennyisége: Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium (9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.) és telephelyei (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. és Dr. Róth Emil u. 1.) épületeinek takarítása

Tisztítandó felületek összesen (7.987 m2)
Határidő:   2024/01/08

A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése, Nyírbátor
A gyógyfürdő és tanuszoda épületének bővítése és átalakítása játszóház kialakítása céljából. A beépített új összes (földszint + emelet) nettó beltéri alapterület: 324,40 m2. Továbbá az 1. sz. kültéri termálmedence kettéosztása és burkolatának teljes felújítása, valamint szabadtéri játszótér építése.
Határidő:   2024/01/16

A Budapest Bábszínház helyiségeinek takarítása
összes alapterület: 4363 m2.
éves összes óraszám: 8164 óra
évi egyszeri nagytakarítás
Határidő:   2024/01/12

Épületenergetikai fejlesztés, Szabadszállás
Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal műemlék épületének energetikai fejlesztésére a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00014 azonosítószámú projekt keretében, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:

Ajánlatkérő a III.1.3) M.1) alkalmassági követelményben előírt referencia tárgyához és mennyiségéhez kapcsolódóan rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal nettó alapterülete 650,7 m2 (földszint+emelet).
Ajánlatkérő a III.1.3) M.1.a) alkalmassági követelményben előírt referencia tárgyához és mennyiségéhez kapcsolódóan rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal épületén összesen 47 db külső nyílászáró cseréjére kerül sor.
Ajánlatkérő a III.1.3) M.1.b) alkalmassági követelményben előírt referencia tárgyához és mennyiségéhez kapcsolódóan rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében összesen 56 kW teljesítményű hőszivattyús rendszer kerül kiépítésre.

További főbb mennyiségi jellemzők:

- Homlokzati vakolat helyreállítás, nyílászáró cseréhez kapcsolodóan, külső-belső: 270 m2,
- Homlokzati nyílászáró szerkezet bontása, fogadófelület kialakítása: 123 m2,
- Födém, padlásfödém szigetelés készítése: 480 m2,
- Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel: 535 m2,
- Csővezeték rendszer presszes kötésekkel és idomokkal szakaszos nyomáspróbával, idomokkal szabadon szerelve, falba vésve, szerelve: 120 m,
- PVC nyomócső, ragasztott kötésekkel idomokkal felszerelve: 239 m,
- Tisztított vörösrézcső vezeték szerelése hűtéstechnikai célra, forrasztásos csőkötéssel, szakaszos nyomáspróbával: 128 m,
- Horonyvésés téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között: 360 m,
- Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre: 470 m.
Határidő:   2024/01/12

Komplex útfelújítás Farmoson
Tárgyi projekt kivitelezési munkáinak elvégzése két helyszínen: Damjanich utca felújítása (Rákóczi F. utca - Béke utca között), és Mátyás király utca felújítása (Nagykátai út - Szelei út között).

Damjanich utca felújítása 317,22 m hosszon, amely során feladat a meglévő útburkolat aszfaltrétegeinek felújítása új erősítő aszfalt kötő- és kopóréteg beépítésével, a lokális burkolathibák megszüntetésével, a járdacsatlakozások akadálymentes kialakítással történő kiépítése, a csapadékvíz elvezetés jókarba helyezése, az érintett zöldterülete fejlesztése.
Főbb tevékenységek:
-Útburkolat hibáinak javítása kátyúzással,
-Kiemelt, K vagy süllyesztett útszegély építése,
-Aszfalt útburkolat felújítása, profilba marással, AC-16 alap-kopó(N) aszfalt kiegyenlítő-kötőréteg és AC-11 kopó(N) aszfalt kopórétegek beépítéssel, közműfedlapok szintbe emelésével,
-Új járdaburkolat építése kerti szegély építéssel, ágyazat és burkolatalap építéssel valamint MA-4 kopó burkolattal, taktilis jelekkel, illetve lokálisan a meglévő járdaburkolat javítása,
-Forgalomtechnika kiépítése: tartós burkolati jelek, táblák kihelyezése, burkolati prizmák beépítése, pollerek elhelyezése, előregyártott forgalomlassító küszöbök beépítése,
-Stabilizált padkák építése zúzottkő anyagból,
-Földárok profilozás, csőáteresz építés előfejekkel,
-Kerékpár támaszok és kerékpáros szervizállomás elhelyezése,
-Zöldterület rendezés és fák ültetése.

Mátyás király utca felújítása 598,38 m hosszon, amely során feladat a meglévő útburkolat aszfaltrétegeinek felújítása új erősítő aszfalt kötő- és kopóréteg beépítésével, a lokális burkolathibák megszüntetésével és új útszegélyek építésével, a csapadékvíz elvezetés jókarba helyezése, az érintett zöldterülete fejlesztése.
Főbb tevékenységek:
-Útburkolat hibáinak javítása kátyúzással,
-Kiemelt, K vagy süllyesztett útszegély építése,
-Aszfalt útburkolat felújítása, profilba marással, AC-16 alap-kopó(N) aszfalt kiegyenlítő-kötőréteg (99 m3) és AC-11 kopó(N) aszfalt kopórétegek beépítéssel, közműfedlapok szintbe emelésével,
-Forgalomtechnika kiépítése: tartós burkolati jelek, táblák kihelyezése, forgalomlassító csomóponti küszöb kiépítése piros térkő burkolattal, sebességmérő tábla elhelyezés,
-Stabilizált padkák építése zúzottkő anyagból,
-Földárok profilozás, kulékavics szivárgótest építés, szikkasztóblokk elhelyezés, gyeprács burkolatú árok építés,
-Kerékpár támaszok és kerékpáros szervizállomás elhelyezése, esőbeállóval,
-Zöldterület rendezés és fák ültetése.
Határidő:   2024/01/15

Épületenergetikai fejlesztés - 4. ütem
A tárgyi közbeszerzési eljárás célja épületenergetikai korszerűsítés elvégzése a Püski Sándor Könyvtár és Jantyik Mátyás Múzeum műemléki védelemmel védett épületén Békés városban a TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00030 azonosítószámú, „Békés, épületenergetikai beruházások 4. ütem” elnevezésű projekt keretében.
Jelen eljárás tárgyát képező ingatlan műemléki épületnek minősül, melynek műemléki törzsszáma: 780, azonosítója: 2398.

Az ingatlan korszerűsítéssel érintett alapterülete: nettó 1.906 m2.

Nyílászárók elhelyezése (90+14 db),
Felületképzés (mintegy 3340 m2-en),
Hő- és vízszigetelés,
Fűtésszerelés és korszerűsítés, 3 db fali kondenzációs fűtőkazán telepítése,
Légtechnikai szerelési munkák, 2 db hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése
Világítás villanyszerelés
Fűtés korszerűsítés villanyszerelés

A tárgyi kivitelezés során restaurátori munkák is megvalósulnak.
Határidő:   2024/01/11

Perbál Mini bölcsőde-2024
Perbál Község Önkormányzata a 2074 Perbál, Hrsz.: 49/2 helyrajzi számú ingatlanon új, összesen 179,70 m2 hasznos (nettó) alapterületű, 2 csoportszobás minibölcsőde épületet kíván megvalósítani.
A bölcsőde az újonnan kiépítendőt térkő burkolatú járdáról lesz akadálymentesen megközelíthető.
Az épületben található az átadó és a gyermek öltöző, szociális helyiségek, az akadálymentes WC, melegítő konyha és az azt kiszolgáló helyiségek, valamint a dolgozói öltöző és a vizes helyiség. A gyermekek számára fenntartott vizes helyiség a központi közlekedőről és a csoportszobából is megközelíthető. Az épület hőszigetelése is megvalósítandó.
A bejárat fölé pácolt fenyő gerenda vázra és deszkaaljzatra rögzített cserepes lemez burkolatú előtetők készülnek. A terasz fölé fixen fedett, illetve részben bontható fedéssel készül az előtető, előírásnak megfelelően.
Energetikai követelmények:
Épületszerkezetek: felületfolytonos homlokzati, lábazati, padló- és padlásfödém hőszigetelés, az energetikai méretezésnek megfelelő vastagságban; az energetikai követelményeknek megfelelő, korszerű külső nyílászárók.
Épületgépészet: korszerű, nagy hatásfokú levegő-víz hőszivattyú, gépészeti dokumentáció szerint.
Kültéri burkolatok, járdák, rámpa
Az akadálymentes közlekedésre szolgáló járdaszakaszok min. 1,20 m szabad szélességgel készülnek, térkő burkolattal, süllyesztett szegéllyel, kivéve a terven jelölt helyeket, ahol kiemelt szegély készül. Az akadálymentesítési terven és az építész terveken jelölt helyeken kistérkővel, megkülönböztetett felületek készülnek.
A parkoló általános burkolata murva; az akadálymentes parkolóhely és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz burkolata térkő. 3 db parkolóhely szükséges, ebből 1 db akadálymentes. 4 db kerékpár elhelyezésének biztosítása.
Megújuló energia:
10 kW teljesítményű napelemes rendszer, valamint 10 kW-os inverter
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bölcsőde udvarának kialakítása is:
Esésvédő rugalmas gumi, vagy műanyag burkolat: 68 m2
homokozó, mászóvárak elhelyezése, kombinált, játszóvár létrás torony, kuckó, mászófal, csúszda, gúla tető elemekkel, játszóvár, babaház.
Határidő:   2024/01/10

Csór Község belterületi csapadékvíz elvezetése
A teljesítés helye: Magyarország_8041_Csór_Felsőtabán, Fő, Dózsa György, Kossuth Lajos, Belátó_utca_416.; 415.; 0210/3.; 456.; 359.; 358/7.; 457.; 489/2.; 204/2.; 619/2.; 220/22.; 204/1.; 169/5.
- 739,4 fm mederelemmel burkolt árok
- 325,7 fm mederlappal burkolt árok (95 fm-en energiatörő bordával)
- 1,2 fm surrantó
- 49 fm földmedrű meder profilozása
- 54,4 fm hordalékfogós monolit rácsos folyóka (7 db)
- 24 fm DN400 beton áteresz előfejekkel (2 db)
- 34 fm DN500 beton áteresz előfejekkel (2 db)
- 12 fm DN600 beton áteresz előfejekkel (2 db)
- 6 fm DN1200 beton áteresz monolit előfejekkel (1 db)
- 20,65 fm DN300 csapadékcsatorna
- 8,13 fm DN500 csapadékcsatorna
- 10 fm DN800 betoncső előfejjel (1 db)
- 932 fm 50/50 padkafolyóka
- 1412 m „K” szegély
- 85,6 fm zárt csapadékcsatorna kamerázása, tisztítása
- 10 fm kőszórás készítése (befogadónál)
- 1 db (1,80x2,00 belméretű) hordalékfogós monolit tisztítóakna
- 1 db (1,50x1,80 belméretű) hordalékfogós monolit tisztítóakna
- 1 db hordalékfogós beton víznyelő
- 1 db 1,0 m belső átmérőjű hordalékfogós beton tisztítóakna
- 3 db gyalogos híd
- 500 m2 aszfalt burkolatú út bontása,- helyreállítása
- 35 fm DN400 acél vízvezeték kiváltása (esetleges)
- 6 m2 térburkolat készítése (kapubejáróknál)
- 27,5 m2 murva burkolat készítése (kapubejáróknál)
- 21 fm meglévő kapubejárók bontása
- 160 fm meglévő burkolt árok bontása
Határidő:   2024/01/19

Meglévő épületben közösségi tér kialakítása
Demecser Város Önkormányzata a tulajdonában lévő épületet kívánja átalakítani és felújítani oly módon, hogy ott közösségi és rendezvény termet hoz létre.
A közösségi és rendezvény terem kialakításának célja, hogy ott közösségi programokat és rendezvényeket tudjanak megtartani. Ez az épület teljes felújítását és korszerűsítését igényli, valamint kisebb belső átalakításokat tesz szükségessé.
A tervezett átalakítási munkák:
- udvar takarítása, tereprendezés
- belső nyílászárók cseréje
- tetőszerkezet felújítása, átfedése
- csapadék csatornarendszer cseréje
- válaszfalak bontása, nyílás kivágás
- vakolat javítása, néhol leverése, új vakolat készítése.
- gipszkarton álmennyezet készítése
- új válaszfalak készítése
- meglévő lépcsők burkolatának cseréje.
- homlokzati nyílászárók cseréje, korszerű hőszigetelt nyílászárókra
- padlóburkolatok cseréje.
- aljzatbeton bontása, új aljzatbeton készítése.
- szerelőbeton készítése
- talajnedvesség elleni padló szigetelés
- 10 cm vastag padló hőszigetelés készítése
- belső festés
- 15 cm vtg. Megas homlokzati hőszigetelés, és vakolás
- 10 cm vtg lábazati hőszigetelés
- 20+10 cm vastag kőzetgyapot padlás födém szigetelés
- meglévő vizesblokk bővítése, felújítása, átalakítása
- akadálymentes vizesblokk kialakítása
- elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése
- gépészeti vezetékek, rendszerek felújítása, korszerűsítése
- udvari parkolók és térburkolatok kialakítása
- udvar parkosítása, rendezése
- „okos” öntözőrendszer telepítése
- napelemes rendszer telepítése
- hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése
- bejárati lépcső külső mellvédjének újjáépítése vb. szerkezetből.
- bejárati akadálymentes lépcsőlift beépítése
- elektromos autótöltő pont kialakítása
- 2 db udvari „okospad” telepítése.

AZ ÉPÜLET ADATAI:
Beépített bruttó alapterület: 522,44 m2
Beépített nettó alapterület:
- földszint 415,58 m2;
- pince: 111,98 m2.

Főbb mennyiségi adatok:
- síkpala fedés bontása 940 m2;
- tetőlécezés 940 m2;
- homlokzati vakolás 415 m2;
- padlóburkolat készítése beltérben 415 m2;
- bel- és kültéri nyílászárók elhelyezése 67 db;
- diszperziós festés 1300 m2.
Határidő:   2024/01/12

Tahitótfalu Kossuth Lajos utca felújítása
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a "TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése" tárgyú, "Tahitótfalu Kossuth Lajos utca felújítása" című és TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00022 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó Tahitótfalu Kossuth Lajos utca felújítása.

Az 1173 hrsz-ú út 428,76 méter hosszúságban történő felújítása és járda építés két helyen.
A tervezési terület Tahitótfalu Szentendrei szigetre eső településrészének központjában helyezkedik el. Funkcióját tekintve gyűjtőút.
DNY - ÉK irányú, 5,50-5,70 m szélességgel, amely É-ról a Hársfa utca, Ny-ról a Gát utca, míg D-ről az Árpád utca forgalmát gyűjti össze. Ny-ról a Gát utca, Duna árvédelmi töltés határolja, míg K-i vége a Hősök teréhez csatlakozik.

Az elmúlt években az utca É-i oldala az útszegély és a telekhatárok között felújításra került, járdák, zöldfelületek, parkolók kerültek kivitelezésre, D-i oldalán parkolófelületek kerültek kiépítésre. Az útpálya nem került felújításra, azon az Önkormányzat éves rendszerességgel karbantartási, állagmegóvási feladatokat végez. A meglévő aszfalt burkolaton jelentős mennyiségű kátyúzás nyoma látható, valamint a felületen nagy területen tapasztalható a teherbírás hiányára utaló repedezett felület. Árvízvédelmi feladatok végrehajtása során a Kossuth Lajos utca az egyik dunai fővédvonal megközelítési útja is, ami igen jelentős forgalmi terhelést jelent az út pályaszerkezetére. A meglévő aszfalt burkolat minősége nem felel meg a korszerű közlekedési igények számára, az elvárható szolgáltatási szintnek. A tervezési területen belül helyezkedik el a Védőnői szolgálat, a település általános iskolája, az Önkormányzat, 50 m-es körzeten belül posta, virágbolt, és még számos vállalkozás.

Műszaki paraméterek:
Út burkolat felújítás:
Forgalmi sáv szélessége: 2*3,00 m
Útpálya oldalesése: 1,5 - 2,5 % tetőszelvényes
Útpadka szélessége: 1,0 - 2,0 m
Útpadka oldalesése: 5 %
Járda építés:
Járda szélessége: 0,90 - 1,50 m (szegéllyel)
Járda oldalesése: 1,5-2,5%

Járda építést a tervezési területen két helyen terveztünk.
Határidő:   2024/01/12

Takarítási feladatok ellátása
Havidíjas takarítási feladatok (napi,heti,havi és évi egyszeri nagytakarítási feladatok) és rezsióradíjas elszámolású Eseti takarítási
feladatok ellátása az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. alábbi telephelyein vállalkozási szerződés alapján
1. Óbudai Kulturális Központ 1032 Budapest, San Marco utca 81.
Hétköznaponként (hétfő-péntek) 1 fő takarítószemélyzet biztosítása 7 és 20 óra között (13 óra), illetve ezen túl a hétköznapi és hétvégi rendezvényeken, egyeztetett időben és időtartamban (az eseti feladatok elszámolása óradíjas elszámolás alapján történik).
Óbudai Kulturális Központ (1032 Budapest, San Marco utca 81.)
- 210 m2 pvc, szalagparketta burkolatú iroda
- 575 m2 parketta, gumiszőnyeg burkolatú színházterem
- 431 m2 pvc, szalagparketta burkolatú foglalkoztató terem
- 78 m2 pvc, járólap burkolatú öltöző
- 45 m2 járólap burkolatú mosdó
- 168 m2 pvc burkolatú előtér
- 550 m2 pvc, járólap burkolatú folyosó
-72,4 m2 műkő burkolatú lépcső
- 12 m2 járólap burkolatú fürdőszoba
- 215 m2 csempe burkolatú mosdó
- 50 m2 csempe burkolatú fürdőszoba
2. Békásmegyeri Közösségi Ház 1039 Budapest, Csobánka tér 5.
Hétköznaponként (hétfő-péntek) 1 fő takarítószemélyzet biztosítása 8 és 20 óra között (12 óra), illetve ezen túl a hétköznapi és hétvégi rendezvényeken, egyezetett időben és időtartamban.
Békásmegyeri Közösségi Ház (1039 Budapest, Csobánka tér 5.)
- 70 m2 parketta burkolatú iroda
- 225 m2 parketta, balettszőnyeg burkolatú színházterem
- 235 m2 parketta, balettszőnyeg burkolatú foglalkoztató terem
- 25 m2 járólap burkolatú öltöző vizesblokkal
- 65 m2 járólap burkolatú mosdó
- 145 m2 kőpadló, szélfogó, infópult
- 260 m2 járólap burkolatú folyosó
- 20 m2 kőburkolat lépcső
- 160 m2 járólap, parketta burkolatú műhely/raktár/büfé
- 160 m2 Kültéri járólap, beton
3. Csillaghegyi Közösségi Ház 1039 Budapest, Mátyás király út 13-15.
Hétköznaponként (hétfő-péntek) 1 fő takarítószemélyzet biztosítása 8 és 12 óra (4 óra) között, illetve ezen túl a hétköznapi és hétvégi rendezvényeken, egyezetett időben és időtartamban.
Csillaghegyi Közösségi Ház (1039 Budapest, Mátyás király út 13-15.)
- 26 m2 parketta burkolatú iroda
- 220 m2 parketta, balettszőnyeg burkolatú színházterem
- 49 m2 modul pvc burkolatú foglalkoztató terem
- 22 m2 pvc padlóburkolatú öltöző
- 36,5 m2 kerámia burkolatú mosdó
- 73 m2 parketta burkolatú előtér
- 6 m2 parketta lépcső
- 42 m2 modul pvc burkolatú műhely/raktár/büfé
- 8 m2 kerámia burkolatú konyha
4. Kaszásdűlői Kulturális Központ 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.
Hétköznaponként (hétfő-péntek) 1 fő takarítószemélyzet biztosítása 8-12 óra (4 óra), 17-19 óra között (2 óra), illetve ezeken túl a hétköznapi és hétvégi rendezvényeken, egyezetett időben és időtartamban.
Kaszásdűlői Kulturális Központ (1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.)
- 42,5 m2 parketta burkolatú iroda
-192,5 m2 parketta, balettszőnyeg burkolatú színházterem
- 66,3 m2 parketta burkolatú foglalkoztató terem
- 22 m2 kerámia mosdó
- 78,02 m2 kerámia burkolatú előtér
- 16 m2 kerámia burkolatú műhely/raktár/büfé
- 30 m2 kültéri járólap
Határidő:   2024/01/12

Sport és szabadidős létesítmények fejlesztése, Szikszó
A Szikszó Városi Uszoda jelenleg csak beltéri mély vizes úszómedencével rendelkezik. A
játszani akaró gyerekek és a fürdőzni vágyók részére azonban nincs kültéri medence kialakítva.
Az uszoda telke és a szomszédos 1282/3 helyrajzi számú terület telekösszevonás
után egy egységet alkot, amelyen különböző szabadidős tevékenységek végzésére nyílik
lehetőség. Található itt egy többfunkciós sportpálya, valamint egy szabadtéri kondipark
is. Az uszoda tágas, nagy zöldfelülettel rendelkező udvarán rendszeresen sor kerül különféle
rendezvények, közösségi események lebonyolítására is.

Az építtető által támasztott elvárások szerint a kialakítandó
- 1 db 73,86 m2 gyermek élménymedence
- 1 db 50,52 m2 ülő-pihenő medence
- Vízgépház és a kiegyenlítő medencék épülettömbje 9,00×6,00 m befoglaló méretű, alagsori
(pinceszinti elhelyezésű), a tetején napozóterasszal.

Ülő-pihenő medence:
A medence elsősorban az idősebb korosztály számára szolgál az úszás utáni - vagy attól független - pihenésre, kikapcsolódásra. A medencében a falak mentén, valamint a középen kialakított sziget mentén sok ülőhely található. A medencébe az élmény-elemek közül 4 db pezsgő-ágy kerül beépítésre, valamint két nyakzuhany.
A medencét egyidejűleg kb. 21 fő használhatja.
A medence mélysége 1,0 m.
A víz hőmérséklete javasoltan 30-34 fok.

Gyermek élmény medence :
A medence az iskolás korú gyermekek számára készül. A medencében néhány élmény-elem is be lesz építve (pl. vízgomba, vízi csúszda, spriccelő kapu).
A medencét egyidejűleg kb. 37 fő használhatja.
A medence mélysége 0,4m.
A víz hőmérséklete javasoltan 30-32 fok.
Határidő:   2024/01/12